Witamy..

KTO CZYTA KSIĄŻKI,
ŻYJE PODWÓJNIE

                                                         UMBERTO ECO

Witamy na stronie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rzepienniku Strzyżewskim.

Biblioteka gromadzi literaturę popularnonaukową, literaturę piękną dla dorosłych, młodzieży i dzieci, oraz wydawnictwa  informacyjne
i regionalne. Służy społeczności lokalnej pełniąc funkcję informacyjną, edukacyjną, rozrywkową, oraz obywatelską. 

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony, oraz do korzystania 
z naszych księgozbiorów.
Aktualności...Gminna Biblioteka Publiczna w Rzepienniku Strzyżewskim w 5. edycji projektu               „O finansach… w bibliotece”!Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, a jego założenia są zgodne z celami Programu Rozwoju Bibliotek. Projekt „O finansach… w bibliotece – 5. edycja” jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Dzięki projektowi 2000 osób powyżej 50. roku życia, mieszkających na terenach wiejskich i w miastach do 100 tysięcy mieszkańców, nauczy się, jak korzystać z bankowości elektronicznej, racjonalnie planować swoje domowe wydatki oraz inwestować zaoszczędzone pieniądze. Natomiast bibliotekarze i bibliotekarki, dzięki cyklowi szkoleń i wsparciu trenerów, zyskają wiedzę i doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi.****************************************************************************************************************************************************************************

"Przedwiośnie" lekturą Narodowego Czytania 2018.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą zainaugurowali akcję Narodowe Czytanie 2018. W ramach uroczystości odbyła się Lekcja RP poświęcona idei niepodległościowej w literaturze polskiej.

W Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką Agatą Kornhauser-Dudą biorą udział w inauguracji ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie 2018, której celem jest propagowanie bogactwa polskiej literatury oraz popularyzacja czytelnictwa. 

Podczas uroczystości prezydent poinformował, że "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego będzie lekturą Narodowego Czytania
w 2018 r. 

****************************************************************************************************************************************************************************
Ojciec Hieronim Ryba, kapucyn

22  grudnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzepienniku Suchym odbyło się z spotkanie autorskie z Panem Czesławem Dutką.

Spotkanie miało na celu przybliżenie sylwetki o. Hieronima, zakonnika pochodzącego z Rzepiennika Suchego.

O tym niezwykłym kapłanie z Klasztoru Braci Mniejszych w Rozwadowie każdy uczeń w latach 80 wiedział i wierzył, że modlitwa i prośba do Ojca Hieronima Ryby zostanie wysłuchana. Jeszcze w latach 90 na grobie o. Hieronima Ryby wisiało dziesiątki tarcz szkolnych z terenu Stalowej Woli i okolic. To na grób tego niezwykłego kapłana przychodzili młodzi ludzie z modlitwą o pomoc w nauce, o zdanie matury czy dostanie się na studia.

 

Przeżył 77 lat życia, 56 lat powołania zakonnego,  52 lata kapłaństwa, 29 lat posługiwał w klasztorze w Rozwadowie.  Wieloletni gwardia (Krosno i Rozwadów); magister nowicjatu, wieloletni wikary klasztorów (Sędziszów Młp., Olesko, Rozwadów), przez pięć kadencji definitor (15 lat), socjusz prowincjała w wizytacjach kanonicznych kilku klasztorów, ceniony kaznodzieja, rekolekcjonista i spowiednik, Kustosz Rzymski, Ojciec Prowincji Galicyjskiej, budowniczy i współbudowniczy trzech kościołów (Rozwadów, Wola Rzeczycka i Chyły).

 

Kapłan niezwykle dyspozycyjny wobec potrzeb duszpasterskich wiernych i różnych okolicznych parafii. Zawsze gotowy nieść posługę kapłańską, nawet gdy trzeba było udać się w dalekie okolice. Dał się poznać jako niezmiernie uczynny zakonnik i wytrawny znawca dusz ludzkich. Okazał się niestrudzonym i gotowym do służby w konfesjonale kapłanem. Najwybitniejszą cechą jego życia kapłańskiego było bezustanne słuchanie spowiedzi świętej. Uznanie budziła jego działalność kaznodziejska, rekolekcyjna i charytatywna na rzecz potrzebujących. Bezustannie krzewił kult Matki Bożej. To Matce Bożej dedykował trzy współbudowane świątynie. Rozpowszechniał idę Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego i duchowo opiekował się i wspierał wspólnoty franciszkańskie. Wierni okoliczni znając Ojca Hieronima Rybę otaczali jego osobę za życia jakąś serdeczną czcią, a po jego śmierci aż do dzisiaj nawiedzają jego grób na cmentarzu rozwadowskim prosząc o potrzebne łaski za jego przyczyną.


****************************************************************************************************************************************************************************
DZIEŃ GÓRNIKA - 4 GRUDNIA 2017 r.

Dla górnika słonecznik koniecznie!
Niech pod ziemią mu będzie słoneczniej.
Kiedy w czarny węgiel się wwierca,
w bardzo czarnym, podziemnym chodniku
- niech słonecznik mu świeci od serca!

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzepienniku Strzyżewskim we współpracy  z  Przedszkolem Publicznym w Turzy uczestniczyła   w obchodach Dnia Górnika.

Przedszkolaki przygotowały specjalny program artystyczny, prezentując swoje umiejętności, tańcząc    i śpiewając. Celem spotkania było zapoznanie dzieci    z pracą górnika, wyglądem munduru galowego oraz historią powstania węgla.

Szczególne podziękowania dla Pani Renaty Gomułki – Dyrektor Przedszkola w Turzy, oraz dla Pań Przedszkolanek: Pani Anny Sowy, Agnieszki Stec, Katarzyny Kamińskiej i Teresy Dyl  za szczególną współpracę, oraz osobiste zaangażowanie.


****************************************************************************************************************************************************************************
Wyniki konkursu

„Moja zakładka do książki”


 

Z przyjemnością informujemy, iż konkurs „Moja zakładka do książki" został rozstrzygnięty, komisja wyłoniła zwycięzców.

Autorzy wykazali się dużą pomysłowością
i oryginalnością w wykonaniu prac. Laureaci otrzymali dyplom oraz słodkości. Najlepsze prace zostały dodatkowo nagrodzone książką.


Rozstrzygnięcie konkursu było również okazją do spotkania się młodych artystów z Wójtem Gminy Panem Markiem Karasiem, który zaszczycił przedszkolaków swoją obecnością.


Wszystkim serdecznie gratulujemy pomysłowości, dziękujemy za piękne prace i zapraszamy do udziału w akcjach i konkursach organizowanych przez bibliotekę.


Autorzy najpiękniejszych zakładek:

Turza – Zofia Zych

Rzepiennik Biskupi – Natalia Kukuła

Rzepiennik Strzyżewski – Michał Ryndak

Rzepiennik Suchy – Sylwia Roman

Olszyny I grupa – Julia Wiejacka

              II grupa – Szymon Karamon

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa     Narodowego 
****************************************************************************************************************************************************************************

DZIEŃ MISIA  14 LISTOPADA 2017

Dzień Pluszowego Misia obchodzimy w listopadzie. Święto jest bardzo sympatyczne i coraz powszechniej obchodzone na całym świecie.

Ten dzień w przedszkolu w Turzy pełen był uśmiechu oraz wspólnej zabawy, jednak najwięcej radości sprawił dzieciom sam fakt zaprezentowania swojego misia kolegom i możliwość zabawy z pluszakiem.

 

  Dofinansowano ze środków Ministra Kultury 
   i Dziedzictwa Narodowego
 
****************************************************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************************************************
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 11 LISTOPADA 2017

W Przedszkolu  w Turzy, 10 listopada odbyła się uroczystość upamiętniająca odzyskanie przez Polskę niepodległości.

Grupa najmłodsza wraz z wychowawczynią  wykonała przepiękną dekorację.

Dzięki udziałowi w tego typu uroczystościach  maluchy uczą się patriotyzmu, kształtują pozytywne postawy i uczucia patriotyczne.

 ****************************************************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************************************************

JOANNA BABULA - warsztaty dla najmłodszych

W bibliotece zakończył się projekt "Spotkajmy się w bibliotece". Ostatnie wydarzenie w jego ramach odbyło się  07 listopada 2017r.   w Szkole Podstawowej w Olszynach. Naszym gościem była ilustratorka książek Joanna Babula.

Projekt realizowany był w ramach programu Partnerstwo dla książki ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Dzieci  na spotkaniu dowiedziały się jak  rodziły się  pomysły na kolejne ilustracje książek. Autorka  podczas spotkania odpowiadała na pytania dzieci, które dotyczyły jej książek i ich bohaterów. 


****************************************************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************************************************

Spotkanie z ilustratorką książek dla dzieci – Joanną Babulą

W dniu 27.10.2017r. gościem naszej biblioteki była ilustratorka książek dla dzieci – Joanna Babula. Spotkanie miało formę warsztatów plastycznych,  których uczestnikami były dzieci z przedszkola z Rzepiennika Biskupiego, oraz Rzepiennika Strzyżewskiego.

Dzieci, biorące udział w spotkaniu, dowiedziały się przede wszystkim jak wygląda praca ilustratora, jakich narzędzi używa, by powstały piękne, kolorowe ilustracje do książek. Praca była naprawdę ciekawa. Okazało się, że każdy może ją wykonywać, wystarczy odrobina chęci i bardzo, ale to bardzo dużo wyobraźni.

 

                    Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
****************************************************************************************************************************************************************************
KONKURS PLASTYCZNY!


              FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA                      W BIBLIOTECE
****************************************************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************************************************WIESŁAW DRABIK- spotkanie autorskie


To kolejne już odwiedziny znanego i lubianego pisarza w naszej gminie. Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Biskupim, oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzepienniku Suchym.

Pisarz mieszka w Krakowie, ale od 1998 r. spotyka się z dziećmi w przedszkolach, szkołach i bibliotekach w całej Polsce. Książki Wiesława Drabika to pełne humoru wierszowane bajeczki, które chętnie czytane są nie tylko przez najmłodszych.

Dzieci miały możliwość wysłuchać prezentowanych przez pisarza najśmieszniejszych fragmentów z jego książek. Odpowiadały też na zagadki, bawiły się z autorem w odgadywanie rymów. Za prawidłowe odpowiedzi pan Wiesław nagradzał upominkami w postaci naklejek i książek.

Spotkanie autorskie upłynęło w przyjaznej i serdecznej atmosferze pomiędzy autorem a uczestnikami. Czytelnicy przez bezpośredni kontakt z autorem pogłębili i rozszerzyli krąg swych wiadomości. Spotkanie było bardzo interesujące i owocne.

Szkoła Podstawowa w Rzepienniku Biskupim
Gminny Ośrodek Kultury w Rzepienniku Suchym
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”                                                            
****************************************************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************************************************

Spotkanie autorskie z Panią Ewą Stadtmüller

17 października 2017r. w Szkole Podstawowej w Olszynach, oraz na Sali widowiskowej GOK w Rzepienniku Strzyżewskim odbyło się spotkanie autorskie z Ewą Stadtmüller, które zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Rzepienniku Strzyżewskim w ramach projektu „Spotkajmy się w bibliotece”

Na spotkanie Pani Ewa przybyła z czarodziejskim kuferkiem, w którym znajdowały się niezwykłe i charakterystyczne kukiełki, przedstawiające bohaterów jej książeczek.

Pani Ewa jest pedagogiem, dziennikarką, autorką wielu bajek, zbiorków wierszyków i zagadek dla dzieci, opracowań znanych baśni i legend, wielu książeczek o charakterze edukacyjnym, a także modlitw i opowieści o świętych.

Dzieci bezpośrednio po spotkaniu chętnie kupowały książeczki naszego gościa. Każdy otrzymał imienną dedykację i autograf.

 

PRZEDSZKOLAKI Z OLSZYN
PRZEDSZKOLAKI Z RZEPIENNIKA BISKUPIEGO I STRZYŻEWSKIEGO
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury                                                                          i Dziedzictwa Narodowego” 
****************************************************************************************************************************************************************************
PACZKA LITERACKA

Z przyjemnością informujemy, że dotarła do nas „Paczka literacka” – zestaw 21 książek i 2 audiobooków, które otrzymaliśmy w ramach ogólnopolskiej akcji organizowanej przez Wydawnictwo Agora oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Paczka zawiera wiele ciekawych i wartościowych pozycji.

Zapraszamy do wypożyczania i życzymy ciekawej lektury!

****************************************************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************************************************

W poszukiwaniu drogi mało uczęszczanej- spotkanie autorskie z Krzysztofem Petkiem

Nie musisz być grzeczny! Masz prawo do własnego zdania. Przytakiwanie i brak własnego zdania powoduje regres, „niegrzeczność” oznacza postęp, rozwój, ciekawość świata. Wiedz jednak, że komunikacja z otoczeniem nie polega na rzucaniu się z pięściami na przeciwnika. W dyskusji liczy się kultura i inteligencja”. Objaśniał 11.10.2017 młodzieży ze szkoły podstawowej w Turzy, Rzepienniku Strzyżewskim, oraz w Olszynach Krzysztof Petek, pisarz i dziennikarz, autor wielu powieści sensacyjno-przygodowych, organizator wypraw, instruktor survivalu, adept kung-fu. Sam o sobie mówi: „Nie mam szefa i nie życzę sobie tego zmieniać”. Wiele funkcji, wiele zawodów - ale jeden cel: czegokolwiek się podejmie, działa rzetelnie i profesjonalnie.

Opowieści, pokaz sztuki samoobrony i niesamowite zdjęcia z wypraw sprawiły , że zarówno autor jak i uczestnicy spotkania wyszli bardzo zadowoleni i pełni dobrych wrażeń.

Książka Krzysztofa Petka pt. "Spokojne wakacje" dostępna już w bibliotece!

                                     Zapraszamy!!!
„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                       
****************************************************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************************************************

„Przerwa na wspólne czytanie”!Nasza Biblioteka bierze udział w akcji „Przerwa na wspólne czytanie”!

Zachęcamy do  głosowania na naszą Bibliotekę. Codziennie od 2 do 31 października każdy może oddać 1 głos na Bibliotekę. Głosowanie odbywa się na stronie https://www.wspolneczytanie.pl/biblioteki. 20 najlepszych bibliotek otrzyma zestawy 250 książek i pufy do wspólnego czytania, kolejne 100 bibliotek – zestawy 50 książek.      CZEKAMY NA WASZE GŁOSY!

****************************************************************************************************************************************************************************

Wiesław Drabik
i jego bajeczki...

Wiesław Drabik autor wierszowanych bajek dla dzieci gościł dnia 26 września w Szkole Podstawowej w Rzepienniku Strzyżewskim oraz w  Szkole  Podstawowej im. Jana Pawła II w Olszynach.

Pisane przez Wiesława Drabika rymowane bajeczki, to niezwykle wesołe, lekkie ale i pouczające historie.

W czasie spotkania żadne z dzieci nie mogło narzekać na nudę. Autor prowadził spotkania w formie konkursów. Za poprawne odpowiedzi dzieci otrzymywały naklejki. Młodzi czytelnicy, którzy zgromadzili ich najwięcej w nagrodę otrzymali książki.

Każde dziecko mogło zakupić książeczkę oraz uzyskać specjalną dedykację z autografem.
Szkoła Podstawowa w Rze
pienniku Strzyżewskim


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Olszynach

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

****************************************************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************************************************

16.09.2017 Spotkanie autorskie z Anną Szepielak

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzepienniku Strzyżewskim miała przyjemność gościć na spotkaniu autorskim Annę J. Szepielak- autorkę literatury kobiecej.

Z zawodu jest nauczycielką i bibliotekarką, choć kiedyś marzyła, by studiować w Wyższej Szkole Teatralnej.

Przed debiutem literackim (w 2010 roku) publikowała głównie teksty z zakresu oświaty, a następnie artykuły na jednym z portali internetowych; współpracowała także z regionalnym tygodnikiem, w którym ukazywały się jej artykuły i recenzje nowości wydawniczych.

Prowadzi blog autorski Zaściankowe pisanie oraz blog Zaściankowe slow life, czyli o tym i owym.

W końcowej części spotkania, które przebiegało w bardzo miłej atmosferze, Anna Szepielak  podpisywała książki, rozdawała autografy.

Uczestników spotkania czekał także słodki poczęstunek.

„Dofinansowano ze środków Ministra
  Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

****************************************************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************************************************
JOANNA BABULA - ilustratorka książek dla dzieci

Nie lada atrakcją dla dzieci było  spotkanie z ilustratorką książek  Joanną Babulą. Spotkanie odbyło się we wtorek 16 września w świetlicy GOK w Turzy. Spotkanie z naszym gościem było świetną okazją do tego aby dowiedzieć się na czym polega praca ilustratora książek i jakie wiążą się z nią trudności. Dzieci dowiedziały się jak wygląda proces tworzenia ilustracji - od wstępnych szkiców, aż do finalnego efektu. Przekazana dzieciom wiedza, zarówno teoretyczna jak i praktyczna, zaowocowała powstaniem bogato ilustrowanych książeczek.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”

****************************************************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************************************************

Spotkanie autorskie z Ewą Stadtmüller

 

Biblioteka Publiczna w Rzepienniku Strzyżewskim

 gościła Ewę Stadtmuller – poetkę i pisarkę mieszkającą w Krakowie, autorkę wielu książek dla dzieci i młodzieży. Spotkanie odbyło się w świetlicy GOK-u w Turzy.

Ewa Stadtmüller  ukończyła filologię polską i fakultet dziennikarski na WSP ( dzisiejszy UP) w Krakowie. Przez dziesięć lat pracowała jako nauczyciel języka polskiego, a od 1987 roku także jako asystent w Katedrze Pedagogiki Wczesnoszkolnej AP. Zadebiutowała w 1995 roku bajką "O tym jak robaczek świętojański otrzymał świetlistą szatkę".

Obecnie ma na swym koncie ponad sto książeczek dla dzieci.

W 2003 roku Ewa Stadtmüller została wyróżniona Honorową Wstęgą Przyjaciel Przedszkolaka.

W 2008 za książkę "A - jak anioł" otrzymała wyróżnienie Stowarzyszenia Wydawców Katolickich - Feniks 2008.

W spotkaniu wzięły udział klasy 1-3, oraz dzieci z przedszkola.

Pani Ewa to osoba pełna ciepła i humoru, z pięknym uśmiechem na twarzy opowiadała o sobie, o tym co udało jej się zrobić przez te wszystkie lata dla dzieci. Nie było problemu z nawiązaniem kontaktu z dziećmi.  Dzieci odpowiadały na zagadki, recytowały wspólnie z autorką niektóre jej bajki, wymyślały rymy. Za odwagę i dobrą odpowiedź otrzymywały książeczki.

Spotkanie z charyzmatyczną twórczynią wesołych i pouczających bajek dla dzieci na pewno na długo pozostanie w pamięci uczestników. Na zakończenie życzyła najmłodszym wielu wspaniałych przygód w krainie bajek.


      „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury                  i Dziedzictwa Narodowego”


****************************************************************************************************************************************************************************
Wesele Stanisława Wyspiańskiego

W tym roku lekturą Narodowego Czytania było Wesele Stanisława Wyspiańskiego. To najbardziej znany utwór tego autora, który powstał na kanwie  autentycznych wydarzeń – wesela dramaturga i poety Lucjana Rydla z Jadwigą Mikołajczykówkną chłopką z Bronowic.

Warto przypomnieć, że akcja Narodowego Czytania trwa od 2012 roku. Pierwszym utworem wspólnie czytanym  był „Pan Tadeusz ” Adama Mickiewicza. W późniejszych latach kolejno: dzieła Aleksandra Fredry, „Trylogia” Henryka Sienkiewicza, „Lalka” Bolesława Prusa, a w ubiegłym roku „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza.

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzepienniku Strzyżewskim wraz z wójtem Gminy Markiem Karasiem, Gminnym Ośrodkiem Kultury,mieszkańcami Rzepiennika Suchego i okolic, czynnie włączyli się  w to wydarzenie.

****************************************************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************************************************
"PACZKA LITERACKA"- wyniki rekrutacji

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzepienniku Strzyżewskim znalazła  się wśród 1200 bibliotek z całej Polski, które otrzymają "Paczkę literacką".

"Paczka literacka" - to akcja organizowana przez Wydawnictwo Agora oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Literackiego.

Paczki zawierają 21 książek oraz dwa audiobooki.

****************************************************************************************************************************************************************************

Zakup nowości wydawniczych-dofinansowanie

 

Z przyjemnością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku Biskupim otrzymała
 4 720,00 złotych na zakup nowości wydawniczych.
Celem programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020, jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek. 
Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”
****************************************************************************************************************************************************************************
"Momenty wychowawcze" - Janusz Korczak

Gminna  Biblioteka Publiczna w Rzepienniku Strzyżewskim  otrzymała w darze od Rzecznika Praw Dziecka książkę Janusza Korczaka „Momenty wychowawcze”. Pozycja wkrótce będzie dostępna w naszej bibliotece. Polecamy ją szczególnie nauczycielom oraz rodzicom.****************************************************************************************************************************************************************************Magiczne obrazki, czyli malowanie na folii.

Dożynki Rzepiennik Strzyżewski

****************************************************************************************************************************************************************************
DOŻYNKI W OLSZYNACH

W niedzielę 6 sierpnia na placu przy  Zespole Szkół  im. Papieża Jana Pawła II  Olszynach odbyło się święto plonów. Tradycyjnie dożynki rozpoczął barwny korowód z wieńcem, na czele którego szli starostowie tegorocznych dożynek . Prezentacja wieńca podążała w asyście muzyki ludowej.

Imprezie towarzyszyło wiele atrakcji  w tym również  zorganizowane przez bibliotekę malowanie na folii. Zabawa plastyczna pobudzająca zmysły najmłodszych.

****************************************************************************************************************************************************************************
Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej

Gminna Biblioteka Publiczna w Rzepienniku Strzyżewskim z siedzibą w Rzepienniku Biskupim realizuje projekt „Spotkajmy się w bibliotece” w ramach którego odbędą się w miesiącach wrzesień – listopad 2017r., spotkania autorskie dla wszystkich grup wiekowych w Gminnej Bibliotece Publicznej i jej filiach.

Dodatkowo dla dzieci prowadzone będą warsztaty artystyczno-literackie.

Projekt realizowany jest w ramach programu Partnerstwo dla książki ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Realizacja zadania przyczyni się do kształtowania u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego , uświadomi rolę książki w życiu małego czytelnika, rozwijania wyobraźni i uzdolnień artystycznych u dzieci poprzez udział w warsztatach artystyczno - literackich i konkursach. Celem zadania jest ponadto popularyzacji czytelnictwa oraz kształtowanie i utrwalenie nawyków kulturalnego obcowania z książką wśród wszystkich uczestników, poprzez udział w spotkaniach autorskich.

Wszystkie spotkania literackie mają charakter otwarty, uczestnictwo w nich jest bezpłatne.Partnerem w realizacji zadania jest Stowarzyszenie Rzepiennik Jutra.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
****************************************************************************************************************************************************************************
Wakacje w bibliotece!!!
****************************************************************************************************************************************************************************
NOWOŚCI KSIĄZKOWE !  ZAPRASZAMY!
****************************************************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************************************************
****************************************************************************************************************************************************************************

SPOTKANIE AUTORSKIE
W sobotę 10 czerwca odbyła się uroczysta premiera  książki Weroniki Gogoli.

 Rozmowę z Autorką  poprowadziła  Katarzyna Bąk w Kinie za Rogiem w Olszynach.

Współorganizatorem spotkania było Stowarzyszenie My Kobiety z Olszyn, które również książce patronuje.

Podczas spotkania  można było kupić książki z podpisem autorki.

O Autorce:

Weronika Gogola – urodzona w 1988 r. w Nowym Sączu. Wyrastała w Olszynach, którym to postanowiła poświęcić swój debiut prozatorski. Tłumaczy ze słowackiego i ukraińskiego. Skończyła Ukrainoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Debiut jest wyrazem wdzięczności za wszystko, co dała jej Ojcowizna. Konsekwentnie buduje swoją Córowiznę.

O książce:

Najlepsze historie z życia zawsze opowiada się po trochu, po kawałku. Ktoś coś zapamiętał i z tej pamięci rodzą się najpiękniejsze opowieści. Zupełnie tak, jakby siąść z przyjacielem i zacząć rozmowę: o sobie, o dzieciństwie na wsi, o Mamie, a jeszcze bardziej o Tacie, o wujkach, ciotkach, kuzynach. W takich chwilach chodzi o to, by mówić najprościej – bez zadęcia, bez patosu, bez wstydu: o pierwszych widzianych pożarach, o stratach, które przygotowują nas na kolejne odejścia, o czarach, o sikaniu na stojąco, o wsi, o „fuszkach życia”, o tym, że Mama mogłaby być Stingiem, ale jej się nie chce.

I właśnie tak, jak w zwykłym życiu, o najważniejszych sprawach, i o tych całkiem zwyczajnych, które zna każdy – Weronika Gogola opowiada w „Po trochu”.

*******************************************************************************************************************************************************************************************
PASOWANIE NA CZYTELNIKA

6 czerwca w filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Turzy odbyło się PASOWANIE NA CZYTELNIKA.

Na pamiątkę tego wydarzenia każde dziecko otrzymało okolicznościowy dyplom.

Mamy nadzieję, że od tej pory każdy przedszkolak będzie często odwiedzał bibliotekę i rozbudzi w sobie potrzebę czytania oraz poznawania nowych bohaterów książkowych.


*******************************************************************************************************************************************************************************************
18.05.2017 r. Wycieczka do Biblioteki Publicznej
uczniów klasy I ZSP w Olszynach
*******************************************************************************************************************************************************************************************
                 Biblioteka dla dzieci...              
                                                

                                                                                                                           

   Znalezione obrazy dla zapytania czytanie książek clipart                                                           

                                                                                                                                                  Maluchy towarzyszące rodzicom

                                                                                                                         opiekunom w czasie odwiedzin w bibliotece chętnie korzystają z kącika,

                                                                                                                     gdzie  mogą korzystać z zabawek, książek oraz materiałów edukacyjnych

                                                                                                                                              dostosowanych do ich wieku.

                                 

      

 

*******************************************************************************************************************************************************************************************

Z wizytą w biblio
tece!

W piątek 12 maja  przedszkolaki  z Rzepiennika Strzyżewskiego odwiedziły bibliotekę w Olszynach. Dzieciom bardzo spodobał się "kącik dla dzieci", gdzie mogły się wspólnie bawić. Spotkanie przebiegło w radosnej atmosferze, której towarzyszyło czytanie bajek.


*******************************************************************************************************************************************************************************************

27.04.2017r. Spotkanie z prof. Augustynem Miką w Szkole w Turzy

*******************************************************************************************************************************************************************************************
"Pamiętajcie o ogrodach ..." - spotkanie z Profesorem Augustynem Miką

Dnia 25 kwietnia uczniowie szkoły w Rzepienniku Biskupim wzięli udział w spotkaniu z Profesorem Augustynem Miką. Było ono zorganizowane przy współpracy z dyrektorem gminnej Biblioteki Publicznej panem Piotrem Niemcem. Na początku pani Grażyna Wałęga krótko przedstawiła szanownego Gościa.

Profesor Augustyn Mika to światowej sławy pomolog, czyli znawca owoców i hodowli drzew owocowych, autor wielu książek, artykułów z dziedziny sadownictwa. Jego korzenie rodzinne tkwią w Rzepienniku Suchym, a sam profesor pochodzi z Rzepiennika Strzyżewskiego. Studia ukończył w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, a swoje umiejętności doskonalił u znakomitego profesora Szczepana Pieniążka w Skierniewicach. Zdobywał doświadczenia w instytutach sadowniczych Anglii, USA, Włoch i Japonii.

Kilkanaście lat temu Profesor Mika nawiązał współpracę z czasopismami lokalnymi, umieszczając w nich wspomnienia z czasów dzieciństwa i młodości. Zostały one zebrane w tomie "Na wygonie".

Po krótkiej prezentacji głos zabrał nasz Gość, który ciekawie opowiadał o ważnych wydarzeniach z historii swojej rodziny i Rzepiennika. Kolejnym punktem programu było zadawanie pytań przez uczniów. Profesor cierpliwie na nie odpowiadał. Dowiedzieliśmy się jakie były jego ulubione książki, które owoce lubi najbardziej, co sądzi na temat jakości owoców sprzedawanych w polskich sklepach. Udzielił też paru praktycznych wskazówek dotyczących uprawy niektórych drzew i krzewów owocowych. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Pan Augustyn Mika dał się poznać jako człowiek skromny, z poczuciem humoru i talentem do snucia opowieści.

*******************************************************************************************************************************************************************************************

           24.04.2017 r. Spotkanie autorskie prof. Augustynem Miką z przedszkolakami z Turzy*******************************************************************************************************************************************************************************************
SPOTKANIE Z JERZYM GRONKIEWICZEM

W sobotę 22 kwietnia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzepienniku Suchym z inicjatywy Gminnej Biblioteki Publicznej oraz stowarzyszenia " Rzepiennik Jutra " w Rzepienniku Suchym zostało zorganizowane spotkanie z lekarzem internistą panem Jerzym Gronkiewiczem.      
        
Mieliśmy okazję zapoznać się z twórczością autora , którego wielką pasją jest poezja. Poeta urodził się w Jaśle , a wychował                     w miejscowości Dąbrówka. Na co dzień pracuje w ośrodku zdrowia w Rzepienniku Strzyżewskim. Poezja fascynuje Jerzego Gronkiewicza od czasów szkoły średniej, a miłość do niej zaszczepiła w nim nauczycielka języka polskiego. Tematyka jego utworów jest różnorodna, są to utwory o miłości , przyrodzie , codziennym życiu na wsi. W 2008 r. wydał tomik wierszy dla dzieci " Pośród skałek" , a w 2016 r. kolejny " Moja droga ".
Spotkanie zostało rozpoczęte przeczytaniem jednego z wierszy poety przez przewodniczącą Stowarzyszenia panią Marzenę Przepióra , a następnie dyrektor GBP pan Piotr Niemiec przybliżył życiorys autora.
Jerzy Gronkiewicz zaprezentował różnorodną twórczość
i zademonstrował również swój muzyczny talent. Grał na gitarze , ukulele i śpiewał teksty , do których sam skomponował muzykę.
Poecie towarzyszyła jego żona Beata Gronkiewicz , która także czytała wiersze oraz przyjaciel , krytyk literacki Wiesław Setlak.
Spotkanie przebiegało w miłej , radosnej atmosferze. Zakończyło się rozmowami przy herbatce i poczęstunku przygotowanym przez panie ze stowarzyszenia " Rzepiennik Jutra ".
*******************************************************************************************************************************************************************************************
*******************************************************************************************************************************************************************************************

05.04.2017 r. Przedszkolaki z Rzepiennika Strzyżewskiego w Bibliotece

*******************************************************************************************************************************************************************************************
Konkurs plastyczny
„Przygody Koziołka Matołka” 

28 marca 2017r.
 
Konkurs zorganizowany przez przedszkole i bibliotekę w Turzy w ramach
"Wtorkowych spotkań  z książką w bibliotece - Rok z Koziołkiem Matołkiem"
został rozstrzygnięty. Wszystkie dzieci starsze przygotowały prace konkursowe.
Otrzymały dzisiaj pamiątkowe dyplomy i książki z rąk pana wójta Marka Karasia
i dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej pana Piotra Niemca,
którzy zaszczycili nas swoją obecnością.
Korzystając z okazji społeczność przedszkolna przekazała Panu Wójtowi
Akt Nadania Tytułu Przyjaciela małych czytelników,
jako podziękowanie za propagowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków.

 

*******************************************************************************************************************************************************************************************

SPOTKANIE AUTORSKIE

Dnia 22. 03. 2017r. odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem panem Czesławem Dutką - autorem 26 książek opisujących historię Rzepiennika i okolic.
Podczas swojego wykładu pan Czesław opowiedział jak powstały jego książki, wyjaśnił jak zbierał do nich materiały oraz zaprezentował historyczne dokumenty, będące jego własnością. Niejako przy okazji w niezwykle interesujący sposób, autor zapoznał obecnych na spotkaniu z historią okolicznych terenów.
Pod koniec spotkania uczniowie mieli możliwość zadawania autorowi pytań, na które pan Czesław wyczerpująco odpowiadał.

Pan Czesław Dutka jest bardzo związany z Gminą Rzepiennik Strzyżewski. Sam siebie określa jako "dziecko trzech wsi" - ojciec pochodził z Racławic, matka z Olszyn, zaś autor urodził się w Rzepienniku Suchym w 1943 roku. Pan Czesław jest absolwentem Akademii Nauk Społecznych w Warszawie. Był rolnikiem, urzędnikiem, politykiem oraz nauczycielem. Pracował w Szkole Podstwaowej w Rzepienniku Suchym. Jak sam argumentuje "potrzeba realizacji innych, niż zawodowe, zainteresowań kierowała go do zaskakujących poczynań, które ujawniły się, gdy zajął się badaniem przeszłości Rzepiennika - "rodzinnego gniazda".
Badania te przyczyniły się do powstania 26 książek. Ponadto pan Czesław był redaktorem naczelnym Pamiętnika Szkolnego - pisma z życia Szkoły i wsi Rzepiennik Suchy. Pierwsze pismo powstało w roku szkolnym 1993/1994, ostatnie w roku szkolnym 1998/1999. Kontynuacją tego pisma były Rzepiennickie Zapiski wydawane w latach 1999-2004. Dzięki inicjatywie pana Czesława wydawane było też pismo Ostoja związane z Parafią Matki Bożej Królowej Polski w Rzepienniku Suchym.

*******************************************************************************************************************************************************************************************
Zajęcia biblioteczne z pracownikiem
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gorlicach
14 marca 2017r.

14 marca 2017r. odbyły się zajęcia biblioteczne z panią Kasią, pracownikiem działu dziecięcego
Miejskiej Biblioteki w Gorlicach, zorganizowane przez Filię, Biliotekę Publiczną w Turzy
i Przedszkole Publiczne w Turzy w ramach podjętej współpracy.
Przedszkolaki odbyły wspaniałą podróż wraz z Mają,
bohaterką książki "Maja na tropie jaja" autorstwa Rafała Witka.
Spotkanie przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze.

 

******************************************************************************************************************************************************************************************


 
Z  wizytą w bibliotece...Gminną  Bibliotekę odwiedziły  dzieci z Turzy. Pan Dyrektor  pokazał , gdzie znajduje się przeznaczony specjalnie dla nich regał z książkami. Dzieciom  bardzo spodobały się kolorowe i bogato ilustrowane książeczki, które z chęcią oglądały. Dzięki takim wizytom przybywa nam nowych, małych czytelników.


*******************************************************************************************************************************************************************************************

LEKCJA BIBLIOTECZNA...

 

 

9 marca dzieci z przedszkola   w Rzepienniku Strzyżewskim odwiedziły Gminną  Bibliotekę. Wizyta rozpoczęła się od wręczenia paniom bibliotekarkom własnoręcznie zrobionych laurek. Pani bibliotekarka opowiadała o bibliotece  i zasadach zapisu do biblioteki. Dzieci zobaczyły jak wygląda karta czytelnika oraz poznały zasady wypożyczania książek. Dowiedziały się także,   jak należy dbać o książki.

*******************************************************************************************************************************************************************************************

Szczególne podziękowania dla Pani Renaty  Gogoli ,  dzięki której ściany w ’’ kąciku dla dzieci’’ stały się kolorowe i wesołe.

*******************************************************************************************************************************************************************************************
NOWOŚCI W BIBLIOTECE

*******************************************************************************************************************************************************************************************
*******************************************************************************************************************************************************************************************
*******************************************************************************************************************************************************************************************

Represje komunistyczne w Tarnowskiem 1945–1956, tom 1, Miasto i powiat Tarnów

 Maria Żychowska (ur. 1933) – harcerka, historyk,archiwistka, wieloletni kierownik oddziału Archiwum Państwowego w Tarnowie orazautorka kilku książek poświęconych lokalnym dziejom harcerstwa – po otwarciuarchiwów IPN podjęła mozolny trud przebadania obszernej dokumentacjipozostawionej po tarnowskiej bezpiece. Efektem tej pracy jest szczegółowezestawienie represji, jakim po II wojnie światowej zostali poddani mieszkańcyszeroko rozumianej Ziemi Tarnowskiej. Pierwszy tom tego dzieła zostałpoświęcony miastu Tarnów i powiatowi tarnowskiemu, kolejne obejmą powiatybrzeski i dąbrowski.  

Książka otrzymała nagrodę II stopnia w IV edycji konkursu Fundacji im. Jadwigi Chylińskiej w kategorii monografii dotyczących drugiej konspiracji (2015)


*******************************************************************************************************************************************************************************************
FERIE, FERIE I PO FERIACH...

Ferie zorganizowane przez GOK- Rzepiennik Strzyżewski, Bibliotekę, oraz Stowarzyszenia w Gminie dobiegły końca.
Codziennie do biblioteki przybiegały dzieci na zorganizowane dla nich zajęcia.
Do różnych zabaw wykorzystany był „każdy kąt”  w bibliotece. Przez  dwa tygodnie nie obyło się  bez głośnego czytania. Dzieci i młodzież  wysłuchała kilku bajek  i powieści przygodowych.

Z inicjatywy Wójta Gminy Marka Karasia odbyły się też zajęcia plastyczne, które miały na celu pomalowanie ścian w kąciku dla dzieci.

Dzięki staraniom Dyrektora Biblioteki, oraz przychylności Wójta Gminy biblioteka w Olszynach została odmalowana i utworzono w niej kącik dla maluchów.

Specjalne podziękowania kierujemy do osób, które wspierały nasze działania : Anna Pietras, Paweł Poręba oraz Wojciech Mikrut.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom zajęć za liczny udział i zapraszamy

 do Biblioteki.

J


*******************************************************************************************************************************************************************************************

Wybierz książkę zaproponowaną przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Duda na Narodowe Czytanie w 2017r.

Szanowni Państwo,
na początku września 2017 roku odbędzie się kolejna edycja Narodowego Czytania. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda zaproponował, aby lekturę na to wyjątkowe spotkanie wybrali Polacy. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z przesłaniem, dostępnym na stronie www.prezydent.pl, w którym Prezydent Andrzej Duda zwrócił się do wszystkich z prośbą o wzięcie udziału w wyborze książki na Narodowe Czytanie 2017.
Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w głosowaniu. Aby oddać głos, należy wybrać jeden z poniższych tytułów, umieścić go w temacie e-maila i wysłać na adres: narodoweczytanie@prezydent.pl.
Oddać głos na wybrany tytuł można do 15 lutego br. Ogłoszenie wyniku głosowania zostanie przedstawione przez Prezydenta Andrzeja Dudę w Międzynarodowym Dniu Języka Ojczystego 21 lutego 2017 roku.

 Tytuły dzieł:

 • Stefan Żeromski – Przedwiośnie,
• Henryk Rzewuski – Pamiątki Soplicy,
• Juliusz Słowacki – Beniowski,
• Stanisław Wyspiański – Wesele.

*******************************************************************************************************************************************************************************************
OLSZYNY
RZEPIENNIK STRZYŻEWSKI
RZEPIENNIK SUCHY
******************************************************************************************************************************************************************************************
*******************************************************************************************************************************************************************************************
*******************************************************************************************************************************************************************************************

Klasa Szkoły Podstawowej z Rzepiennika Strzyżewskiego w bibliotece.
 
13 stycznia 2016 r. kl. I przyszła do Gminnej Biblioteki publicznej.

To już kolejna klasa, która chętnie zwiedziła bibliotekę.
Dzieci wykazały się dużą odwagą i wspólnie czytaliśmy bajki.
W nagrodę na koniec spotkania na dzieci czekały słodkie niespodzianki
*******************************************************************************************************************************************************************************************